Alfs gate /Alfsplassen

Jon Alfsen

Navnet antas å knytte seg til den første kjente husmann, Jon Alfsen, på Alfsplassen. Lars Kjærstad ryddet plassen og ved makeskifte i 1752 kom husmannsplassen inn under Søndre Tråstad. Trolig hadde Jon Alfsen arbeid som gårdsgutt på Tråstad. Han var ingen standperson etter datidens målestokk, men sikkert en trofast sliter som fortjente å få en vei og plass oppkalt etter seg. Veien fikk sitt navn i 1855.

Kilde: Glåmdalen 29.06.1999

Se Alfs gate i Google Maps

Se gata i Street View