A. K. Blix veg

Albert Knagenhjelm Blix (1835 – 1918).
A. K. Blix var født i Fredriksvern. Fra 1867 var han sorenskriverfullmektig og sakfører i Kongsvinger og ordfører i byen i perioden 1881-1884. Deretter ble han tilsatt som dommer i Kristiania byrett i 1884. Blix vendte tilbake til Kongsvinger som sorenskriver i Vinger og Odal i 1890 med kontor og bolig på gården Langeland Øvre. A. K. Blix gikk av som sorenskriver i 1917.

Kilde: Norges Domstoler

Se A. K. Blix veg i Google Maps

Se vegen i Street View