Amundvegen

Amund Amundsen Digerud (1860 – 1949)
Da Amund Hansen Digerud ga fra seg Digerud gård i 1893, var det de tre søsknene Amund, Karen og Kristine Amundsen Digerud som overtok. Amund var eldst av disse tre og Kristine yngst. Alle tre var barneløse og fortsatte gårdsdriften til de ble svært gamle. Hovedbygningen på gården lå nær det som nå er gatekrysset Olavsgate/Sofiesgate, og i dag er alle spor etter gårdstunet borte. All innmark på gården ble etter hvert lagt ut som byggetomter i 1950-årene. Deler av byggeområdet ble kalt Digerudfeltet, og området strakk seg opp langs det som i dag er Amundvegen. Digerud skole lå i sin tid ved denne vegen.
Søsteren Kristine Amundsen Digerud har også fått en vei i området oppkalt etter seg.

Kilde: ”Bli med i gata”, Knut Ingar Hansen (2001)

Se Amundvegen i Google Maps

Se vegen i Street View

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *