Speismarklokalet

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf: Lisbeth Chumak
Årstall:
Eier:

 

Det første permanente kinolokalet i Kongsvinger var ”Verdensteatret” i Tommelstadgate 15, senere også kalt Speismarklokalet. Huset ble bygd i 1910 som avholdslosje, og kinovirksomheten startet et par år senere. I 1974 ble huset revet for å gi plass til politistasjonen. Verdensteatret rommet ca 150 tilskuere, og de måtte sitte på langbenker, hvorav en 5-6 hadde ryggstø. Oppvarmingen skjedde med en stor koksovn som sto glorød på kalde kvelder. Det var automatisk, elektrisk piano som avspilte melodier fra noen store ruller med riller i. Senere fikk lokalet et ordentlig piano. Kinoen var populær og køene utenfor lange. Bøssemaker Aage Træffen og kjøpmann Otto Herdahl sto ansvarlige for driften fram til 1923 da lokalet ble solgt til Kongsvinger og Omegn Faglige Samorganisasjon.

Huset i Tommelstadgata var kino helt til det første rådhuset ble bygd i 1924.

Kategori: