Skinnarbøl

Kategori:

Beskrivelse

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

 

Hovedbygning

Beitende orrfugl i bjørk

Flyfoto

Alleen

Tegning 1837

Postkort