Bryting av ny jord

Motiv: Bryting av ny jord
Avbildet person: Hans Andreassen
Avbildet sted: Mensrudfeltet, Vinger
Fotograf:
Årstall: 40-tallet
Eier: Hans Willy Andreassen

 

Hans Andreassen bryter ny jord på Mensrudfeltet en gang på 40-tallet ved hjelp av en stubbebryter. Mensrudfeltet var et bureisingsfelt.

Stortinget gav i 1920 regler om organiseringen av bureising og om statstilskudd og lån. Selskapet Ny Jord kom til å spille en hovedrolle. Også fylkenes landbruksselskaper har gjennom årene virket som bureisingslag, i noen tilfeller staten ved Landbruksdepartementet, dessuten lokale kommunale lag. Til midten av 1930-årene hadde organisasjonen gitt tilskudd til mer enn

10 000 bureisingsbruk, og det hadde blitt dyrket opp over 180 000 dekar jord.