Louise Koht Grødtvedt

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Hun var søster til kjøpmann Stefan Koht og gift med veiingeniør Grødtvedt i Tønsberg. Hennes mann døde av spanskesyken da deres to barn Arne og Randi var 2 og 4 år og hun selv var bare 30 år.  Hun utdannet seg så til husstellærer i Tønsberg, og flyttet med barna til sine foreldres hus i Kohtgården Øvrebyen i Kongsvinger.  Familien bosatte seg for noen år her.

Louise var en foretaksom kvinne. Hun tok vare på sin gamle mor og sine barn i 2. etg. i hovedbygningen, samtidig startet hun husstellskolekurs for unge piker fra byen og omegn. De som kom langveisfra fikk leie sengeplass i ett av rommene. Kurstiden var på noen måneder. Oppskrifter fra Schønberg Erkens kokebok ble benyttet. Louise var en myndig dame, men rettferdig, så elevene fant seg i den” kustus” som rådet, alle regler de måtte følge og undervisning i mangt og meget dagen lang. Mat ble tillaget hovedsakelig for eldre pensjonerte menn som bodde alene i Øvrebyen.  Louise opparbeidet seg litt inntekt til seg og barna fra disse kursene. Men dessverre forsvant alle sparepengene hennes da Vingersbanken gikk konkurs i 1925. Hun reiste så til Myrdal hvor hun fikk seg arbeid i en restaurant ved stasjonen, og barna gikk på skole. Her var hun ett og et halvt år, før neste opphold ble Finse.

Kategori: