Føsker

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Føsker lå langs Føskersjøen på høyre side før man kommer til Lierkrysset. . Gården ble gjennom århundrene delt flere ganger, og mye ble etter hvert lagt under Lier gård. Den delen som stod lengst, er den som i dag er grassletten ned mot Føskersjøen. I 1667 er det nedtegnet at gården hadde humlehage, skog til bråteland og annen husnytte, sommerbeite i heimskogen og litt fiske i Føskersjøen. I 1723 heter det at garden hadde skog, foruten til husbehov temmelig mye til sagtømmer og litt til mastesalg, en sæter med måtelig hamning og slåtter til ett høylass, dessuten del i en kvern med Lier. Garden kunne fø en hest, tre naut og fire sauer. I 1801 var det bare ett bruk igjen på Føsker, eid av Arne Hansen og Eli Johansdatter. Etter at også dette var solgt, ble det holdt oppe i mange år som plass under Lier. I 1860 bodde det svensker her: Peder og Stina Eliassen. Peder var kommet til Lier som gartner. Fra 1903 hadde Sigvart Olsen fra Hurdal plassen. Hans kone Jenny var født i Eda, men kom til Vinger som 7-åring. Føsker ble stående tomt etter at Jenny og Sigvart flyttet og overtok forpaktningen på Bergsrud en gang i mellomkrigstida. Våningshuset ble da revet og flyttet til Åsberg ved Sigernessjøen, og tunet gikk etter hvert tilbake til naturen. Tilbake til Stina Persdatter og Peder Eliassen. De kom til Norge fra Gunnarskog i 1855, og begge var av finsk slekt. Her på Føsker fødte Stina de fleste av sine i alt 10 barn. Det var et hardt liv, og ikke alle barna levde opp. Stinas eldste barn het Kari og var bare ei lita jente da familien flyttet fra Gunnarskog til Vinger. Hun ble senere gift med Erik Andersen Frantzbråten og flyttet til Frantzbråteberget.

Opplysninger: Helge Myhre, Stinas oldebarn.

Bildet med hesten: Ute på søndagstur med bestemor. Kusken er Kristofer Myhre, som arbeidet som vognmann hos Rastad i Øvrebyen, og damen med hatt er hans søster Margit. Damen med hodetørkle er bestemor Kari Pedersen, og bak skimter vi huset på Føsker. Bildet er tatt i 1926.

Kategorier: ,