Ved bruenden

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Av Fredrik Kristiansen fikk historielaget på 80-tallet i gave dette bildet av et ektepar som sitter utenfor huset sitt i nordenden av bybrua.

Historien om huset og dets innvånere ble fortalt av Fredrik Kristiansen:

Myhrvoldhuset stod der hvor Storgata går over i bybrua. Det var skomaker Engebret Myhrvold som eide huset. Det var bensinselskapet BP som bygde Storgatas forlengelse fra rådhusplassen til brua i 1929 – 30 mot å få tomta der det ble bygd bensinstasjon, der hvor rådhusplassen ligger i dag. Det var strid om denne tomteretten mellom kommunen og BP. Papirene gikk med ved rådhusbrannen i 1946, og dermed kunne ikke kommunens påstand om at avtalen for tomta til bensinstasjon bare gjaldt for ett år om gangen, bevises.

Myhrvold var glad i å fiske, og tok en tur med fiskestanga ned til elva rett som det var. En gang fikk han på en ørret, men istedenfor å bli glad, sa han: ”Hva skal du på min stang å gjøre, jeg som fisker abbor?”

Det stod flere hus her ved nordenden av brua, som alle ble revet for å gi plass til nye hus.

Ett av husene var eid av en kar som ble kalt Blåsoppen. Han hadde hagen sin der hvor Torvbygningen står i dag. Hvem han var, og hvorfor han fikk kallenavnet, vet vi ikke.

Kategori: