Stømnervangen

Arkitektoniske detaljer ved løa/fjøset 2019

Motiv: Gammel gård
Avbildet person:
Avbildet sted: Stømnervangen
Fotograf: Mette N Pellerud
Årstall: 2017
Eier: Mette N Pellerud

Vaskebalje og sengefjærer

Låven

Kategori: