Statistisk sentralbyrå

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier: Statistisk sentralbyrå

Tekst Torbjørn Tjernsberg:

Statistisk Sentralbyrå

 Det første bygget i Oterveien

En særdeles viktig begivenhet var fullføring og innflytting i SSBs eget bygg i Kongsvinger i 1987. Dette første, store nybygget i Oterveien på Rasta ble reist i årene 1985 til 1987 av Statens bygge- og eiendomsdirektorat på vegne av Finansdepartementet for SSB. Arkitekter var arkitektkontoret Knudsen, Penzen og Moe MNAL og sivilarkitekt Jørgen Motzfeldt MNAL. Hovedentreprenør var de lokale bedriftene A/F Fjeld – Eriksen. Bygget skulle samle alle daværende og kommende ansatte under samme tak, men etter hvert ble det trangt om saligheten. Derfor måtte noen flytte inn i paviljongene oppe i skogkanten, til daglig kalt brakkene. Blant andre huserte Bedrifts- og foretaksregisteret her.

To nye fløyer

I 2004 begynte byggingen av to nye fløyer i tilknytning til SSB-huset i Oterveien. Det nye kontorbygget skulle ikke gi plass til nye ansatte, men samle alle ansatte ved SSB under ett tak. Målet var å skaffe husrom til alle dem som huserte i de midlertidige paviljongene.

Den nye bygningen var på totalt 2500 kvadratmeter fordelt på to fløyer og ble knyttet til eksisterende bygning. Bygget ble oppført i stål og prefabrikkerte elementer. Fasadematerialet er i tegl og glass og skulle harmonere med den eksisterende bygningsmassen fra 1987.

Med nybygget på plass i 2006 var brakkelivet slutt, og alle ansatte endelig samlet under ett tak. Da hadde det gått 45 år siden starten i 1961.

Bygget blir solgt

«Bygget i Kongsvinger solgt – leiekontrakten videreføres», het det i tittelen på Byrånettet 7. juni 2019. Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen kunne opplyse at Statsbygg hadde solgt bygget som SSB benytter i Kongsvinger, Oterveien 23, til Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).  SSBs leiekontrakt videreføres, og salget vil ikke få konsekvenser for de ansatte i Kongsvinger.