Sorenskrivergården

Kategori:

Beskrivelse

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted: Øvre Langelands vei
Fotograf:
Årstall:
Eier: