Skolemuseets tilstand før restaureringen i 2009

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Utdrag fra søknaden til Norsk kulturminnefond, som utløste kr 150 000. Kommunen fulgte opp med kr 50 000.