Politistasjonen

Motiv: Den gamle politistasjonen i Juellsgate
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Grunnbrev til Jørgen Fischer 1912

Politistasjon fra 1920

Også kalt Aasenhuset.

Ottar Aasen ble tilsatt som politimester i Kongsvinger i 1946, og ble her helt til han gikk av med pensjon. Han hadde kontorene i 1. etasje og arrestlokale i tilbygget, og bodde selv med familien i 2. etasje. Da politikammeret senere flyttet til lokalene i Rådhusgata, kom sivilforsvaret inn i Aasenhuset, men da de også flyttet ut rundt 1960, overtok familien Aasen hele huset som privatbolig.

Huset er nå revet til fordel for boligkvartalet Dr. Juells Park.

Kategori:

Beskrivelse

Motiv: Den gamle politistasjonen i Juellsgate
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier: