Høylåven på Tråstad

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf: Svein Svendsen
Årstall:
Eier: Tore Svendsen

Bildene viser høylåven på Tråstad. Den tilhørte ikke gården, men forsvaret.

I boken Kongsvinger Festnings militære historie bind 2 side 205 står det at det ble bygget en høylåve, som lå innenfor kanonens rekkevidde, i 1716.

Det kan  være denne låven.

Den ble kjøpt, for riving,  etter anbud, for kr 1501,- av  Arve Berger og  Svein Svendsen.

Låven ble revet våren 1962 og Sveins Svendsens del av tømmeret ble fraktet (30.07.1962), se bilde nr. 3, til Møkeren og ble hytte der.

Bildene er tatt av Svein Svendsen.

Søren Nordby og Arne Svendsen fløter tømmeret på bilde nr 3.

Opplysningene er gitt av Tore Svendsen.

 

Kategori: