Kurud

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier: Mari-Anne Moe

Akkurat midt i det som i dag er rundkjøringa opp til Bæreia, lå det et hjem. Kurudberget, Kurudsand, Moe, kjært barn har mange navn, men eiendommen het nok Kurud.  Småbruket med en skyldmark på 4 øre ble utskilt fra bnr. 1 og 6 i 1869. Kristian Sørensen fikk samtidig skjøte fra Arne Hansen Kurud og Hans Olsen Gulli for 100 spd. Bruket ble matrikulert som bnr. 30/10 Kurud. I 1916 ble eiendommen overført til sønnen Ole Kr. Sørensen for 5000 kr. I 1926 ble eiendommen utvidet med tilleggsjord. I 1952 ble eiendommen overført til søsknene Alfred og Dora Moe for 12 000 kr. Året etter ble det inngått avtale med Norges Statsbaner om rettigheter til vannledning mot adkomst over planovergangen. På eiendommen sto det først et enetasjes våningshus som senere ble påbygd til to etasjer og med glassveranda.

I 1988 kom den store omveltningen. Etter mange år med diskusjoner omkring veivalg startet Statens Vegvesen å bygge ny riksvei 2 gjennom Kongsvinger etter alternativ B2. I hele 25 år hadde det da vært harde stridigheter om hvor veien skulle gå.

Kategori: