Jens Eliassen Prytz

Motiv: Jens Eliassen Prytz
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Jens Eliassen Prytz, 1878 – 1917. Født på Røros, tok lærerseminar og var ferdig 18 år gammel. Han kom til Kongsvinger i 1878 og ble bestyrer av folkeskolen, som han utviklet til å bli en god og moderne skole. Han hadde en rekke tillitsverv i kommunen. Det var han som fikk startet det første folkebadet, og sto bak opprettelsen av byens første folkebibliotek. Han fikk også innført skolekjøkken og undervisning i husstell. Han var formann i den lokale dyrebeskyttelsesforeningen og var med i styret for selskapet for Kongsvinger bys vel. Han engasjerte seg i byens vannforsyning.

På det nederste bildet sitter prost Widerøe i midten. Om ham heter det i byboka: “I hans tid kom vekkelsen for alvor hit.” Mannen som sitter som nr 2 til høyre i fremste rekke kan være han som var klokker og folkeskolens bestyrer før Prytz rykket opp: Hans Hansen, 1849 – 77. Om ham sier byboka: “Han var en sjeldent rikt utrustet personlighet. Han var rettsindig, hadde en human tenkemåte og elskverdighet. Han var betrodd så godt som ethvert tillitsverv i kommunen.”

 

Kategorier: ,