Fotografistinde Olga Christoffersen

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Olga Christoofersen var født i 1880. Hun drev egen fotografisk forretning hjemme i Elvegaten 1. Hun hadde atelier med skikkelig overlys fra et glasstak i Elvegaten, omtrent der hvor Kongssenteret i dag står, i en trebygning som for lengst er revet.

I tillegg til atelieropptak der hun tok portrettbilder, var hun mye ute i distriktet på uteopptak. Hun oppsøkte gardsmiljøer, bymiljøer, begivenheter (utstillinger, møter, opptog), industri og bedrifter, foreningsliv (sangkor, speidergrupper, avholdslag), kirkeliv (forsamlinger, kirkeinteriør- og eksteriør), helsevesen, bankvesen, handel, husbygging, skolevesen (nærmest årlige skolebilder fra de utallige skolene rundt omkring), konfirmantbilder fra de fleste kirkesogn, offentlige styrer og nemnder osv.