Badehuset

Bergenseren Mathias Sigwardt Greve (1832-1912) var legen som fikk bygd Kongsvingers første badehus og som noen år seinere ga barnesåpen sitt navn.

Doktor Greve var kun kort tid i Kongsvinger. Han fikk dannet et aksjeselskap som bygde et badehus nede ved Glomma i 1865. Det var på en etasje, og ganske enkelt. Vannet ble pumpet opp fra elva. Styrt (styrtbad eller dusj) kostet 20 øre, karbad 40 øre og dampbad kr. 1,20 for aksjeeierne. Andre måtte betale en halvpart mer.

Brugata nr. 1 (tidligere 10 a), hvor badehuset ble bygd, lå like ved den gamle bybrua. Grunnbrevet for tomta ble tinglyst 1. november 1865 til bestyrelsen av Kongsvinger badeinnretning ved cand.med. Greve.  Auk.skj. 1881 til byggmester Schussler for badehuset for kr. 120,00. Huset ble seinere revet for å gi plass for brua.

Tekst Vera Wold

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier:

Kategori:

Beskrivelse

Motiv:
Avbildet person:
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall:
Eier: