150års jubileum for Skinnarbøl skole

Motiv:
Avbildet person: Ordfører Øystein Østgård
Avbildet sted:
Fotograf:
Årstall: 2012
Eier:

Bilde nr 2: Roy Lønhøiden spilte.

Bilde nr 3: Det var mange folk til stede.

Bilde nr 4: Astrid Engen Kristiansen og Anne Lise Brøderud.

Bilde nr 5: Kari Sommerseth Jacobsen, Åsne Stolpe, Ingun Aastebøl.